Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Online vyučovací hodina: Září 1938 – Hra velmocí

Online vyučovací hodina:  Září 1938 – Hra velmocí

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na analýzu stanovisek jednotlivých zainteresovaných zemí v jednáních o odstoupení pohraničních území Československem. Jako forma hodiny je zvolen workshop, kdy jsou žáci rozděleni do 4 skupin dle států. Žáci ve skupinách pracují s dobovými materiály. Na závěr hodiny skupiny konfrontují stanoviska svých zemí.

Tady najdete veškeré materiály pro žáky. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky. 

Vzdělávací materiály vznikly jako součástí projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC, v rámci kterého vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka. Hodiny zaměřené na období a společenské změny, které se odehrály před a po podepsáním Mnichovské dohody jsou součástí druhého tématu s názvem Mnichov a co bylo potom (1938–1939).

25. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲