Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 4. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Online vyučovací hodina: Ten dělá to, a ten zas tohle. Průmysl první československé republiky

Online vyučovací hodina: Ten dělá to, a ten zas tohle. Průmysl první československé republiky

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na analýzu dobové mapy, díky které žáci pojmenovávají a určují základní průmyslová odvětví Československa a jejich geografickou polohu. Následná práce s dobovými reklamami žákům přibližuje významné prvorepublikové firmy.

Tady najdete veškeré materiály pro žáky a pod tímto odkazem metodiku pro pedagogy. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky. 

Vzdělávací materiály vznikly jako součástí projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC, v rámci kterého vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka. Hodina zaměřená na národnostní složení obyvatel republiky a perspektiva menšin je součástí prvního tématu s názvem Češi, Židé a Němci (1918–1938).

22. 4. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲