Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Online vyučovací hodina: Lidé v pohybu

Online vyučovací hodina: Lidé v pohybu

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na důsledky změny hranic po mnichovské dohodě a vídeňské arbitráži pro obyvatelstvo Česko-Slovenska. Skrze četbu dobových novinových článků žáci zjišťují, které skupiny obyvatel, a z kterého území museli odejít. Pohyb obyvatelstva žáci zaznačují do dobové mapy. Následnou interaktivní prací s dobovými fotografiemi se žákům přibližuje každodenní život a problémy uprchlíků.

Tady najdete veškeré materiály pro žáky. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky. 

Vzdělávací materiály vznikly jako součástí projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC, v rámci kterého vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka. Hodiny zaměřené na období a společenské změny, které se odehrály před a po podepsáním Mnichovské dohody jsou součástí druhého tématu s názvem Mnichov a co bylo potom (1938–1939).

25. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲