Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Online vyučovací hodina: Bouřlivá třicátá léta

Online vyučovací hodina: Bouřlivá třicátá léta

Stáhněte si materiály k hodině zaměřené na dění v Evropě a v Československu na konci třicátých let 20. století. Skrze proslov prezidenta Edvarda Beneše z roku 1935 se žáci seznámí nejdříve se zahraničními událostmi. Následně je žákům prostřednictvím dobových fotografií představeno dění v Československu. Závěr hodiny je věnován vzájemnému propojení poznatků, a to skrze tvorbu syntetizujícího textu.

Tady najdete veškeré materiály pro žáky. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky. 

Vzdělávací materiály vznikly jako součástí projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC, v rámci kterého vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka. Hodiny zaměřené na období a společenské změny, které se odehrály před a po podepsáním Mnichovské dohody jsou součástí druhého tématu s názvem Mnichov a co bylo potom (1938–1939).

24. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲