Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 6. 04

Obyvatelstvo, trh práce a migrace v České republice

Milada Horáková, pracovnice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Praha, se ve svém příspěvku předneseném v Ottawě na konferenci s názvem "Lidský kapitál a migrace: populační pohyby a zaměstnanost v Evropě a Kanadě", zaměřila na současné populační a demografické tendence a zaměstnanost v České republice. Ta se již delší dobu potýká s úbytkem obyvatelstva v důsledku nízké porodnosti a odborníci se obávají, že v důsledku tohoto negativního populačního vývoje nebude na trhu práce dostatek pracovních sil. Horáková ve svém článku analýzou statistických dat dochází k závěru, že imigrace tyto zásadní problémy vyřešit nemůže. Migrace, které by dokázaly zvrátit nepříznivý populační a demografický vývoj a problémy v nezaměstnanosti v zemi, by musely být masivní (desetitisíce cizinců ročně). Veškeré legální formy migrace jsou žádoucí, ale nelze na nich stavět budoucnost. Možné řešení hrozící krize vidí autorka v aktivizaci a motivaci domácí pracovní síly.

Milada Horáková
15. 6. 04
...nahoru ▲