Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 12. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Nucená migrace a rozvojové projekty - nástin problematiky

Cílem článku je krátké uvedení do literatury zabývající se problematikou nucené migrace v důsledku výstavby rozvojových projektů. Spíše teoretický charakter článku doplňuje Jan Grill příkladem odsunu šesti vesnic v důsledku výstavby jaderné elektrárny Temelín. Hlavní myšlenkou celého textu je pak poukázat na různé důsledky, které tato forma nedobrovolné migrace způsobuje. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu sociální disartikulace a narušení „produkce lokality“.

Jan Grill
Autor je doktorandem na St Andrews University.
14. 12. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲