Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Novela cizineckého zákona ČR

Ministerstvo vnitra chystá další rozsáhlou novelu zákona o pobytu cizinců. Tato novela má mj.:

a. změnit úpravu tzv. detenčních zařízení v hlavě XII. cizineckého zákona, tedy zařízení, ve kterých mohou být internováni cizinci, kteří mají být vyhoštěni; o zajištění těchto cizinců na max. dobu 180 dnů nerozhoduje soud, ale jen policie. Dle novely má nyní tato zařízení provozovat Správa uprchlických zařízení.

b. implementovat směrnici o právu na slučování rodin, která musí být implementována do 3.října 2005.

c. implementovat směrnici č.2003/110/EC o pomoci v případech průvozu za účelem navrácení leteckou cestou, dle rozdhodnutí Rady EU č. 2003/17/EC upravující vyžadování dokladu o zdravotním pojištění znovu zavést povinnost cizinců předkládat doklad o zdravotním pojištění již před vstupem na území.

d. zmocnit Ministerstvo vnitra k rozhodování o tom, kdo a v jaké výši má hradit náklady na cizincovo správní vyhoštění.

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
7. 9. 04
...nahoru ▲