Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území Prahy

Nová webová aplikace přibližuje, jak byli za války Židé omezováni na území  Prahy

Praha, 27. ledna 2022

Kde za druhé světové války bydleli židovští obyvatelé Prahy před tím, než byli deportováni? Která místa nesměli za okupace navštěvovat? Na jakých místech byli zadrženi za porušení protižidovských zákazů a nařízení? Odpovědi poskytuje aplikace MemoGIS Praha, zprovozněná u příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

Webovou aplikaci nazvanou MemoGIS Praha, spojení slova memory (anglicky paměť) a zkratky GIS (geografický informační systém) vytvořil Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Multikulturním centrem Praha. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky a bude dlouhodobě rozvíjen v rámci českého uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holokaustu.

Aplikace, kterou je možné používat z mobilních zařízení přímo na místě nebo z domácího či školního počítače, poskytuje pohled na mikrohistorii vylučování Židů ze společnosti, omezování jejich každodenního prostoru a interakci s dalšími obyvateli okupovaného města.

“Na mapu Prahy aplikace promítá informace o více než třiceti tisících obětech holokaustu, místech pronásledování a případech porušování protižidovských nařízení. Velké soubory dat, včetně fotografií obětí a rozsáhlého souboru digitalizovaných dokumentů, shromážděné pro výzkum, připomínku a vzdělávání, lze tak číst skrze prostor,” říká Michal Frankl z Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

“Právě spojení s prostorem je klíčové. Sama jsem si to uvědomila, když jsem s pomocí aplikace prošla svou každodenní cestu do práce a našla čtyřicet tři případů perzekuce a segregace židovských obyvatel,” upozorňuje Zuzana Schreiberová, výkonná ředitelka spolku Multikulturní centrum Praha, které aplikaci s uživateli přímo ve městě testovalo a vytvářelo pro ni vzdělávací programy.

Moderní technologie přináší nové možnosti i pro vzdělávání a uchování historické paměti. “Věříme, že učitelům a studentům aplikace umožní klást nové otázky o holokaustu a rasové segregaci a turistům poskytne jinou zkušenost při objevování metropole s bohatou multietnickou historií,” zdůrazňuje Eliška Ševčíková Waageová z Institutu Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, jenž spravuje Databázi obětí na portálu holocaust.cz, kde jsou shromážděny dokumenty a fotografie, které aplikace zobrazuje.

Aplikace MemoGIS je dostupná na adrese https://ehri.cz/memogis/praha/

Multikulturní centrum Praha pro média nabízí komentovanou procházku, při níž aplikaci a její obsah přímo v prostoru města ukáže. Na vyžádání a po domluvě připraví také komentovanou trasu pro školy či skupiny.

 

Kontakt:

Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

Masarykův ústav a archiv AV ČR

e-mail: frankl@mua.cas.cz
tel.: 608 252 720

 

Mgr. Zuzana Schreiberová

Multikulturní centrum Praha z.s

e-mail: zuzana.schreiberova@mkc.cz

tel: 728 458 426

 

Mgr. Eliška Ševčíková Waageová

Institut Terezínské iniciativy, o.p.s
e-mail:
eliska.waageova@terezinstudies.cz

tel: 737 432 233

27. 1. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲