Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Nová technologie usnadní migrantům vstup na pracovní trh

Nová technologie usnadní migrantům vstup na pracovní trh

Při příležitosti Světového dne uprchlíků, připadajícího na 20. června 2020, bude představena nová aplikace s názvem WORKEEN, která bude pomáhat migrantům, žadatelům o azyl a uprchlíkům se snadnějším začleněním na pracovní trh.

WORKEEN je edukativní herní aplikace, vytvořená týmem politologů, sociologů a ekonomů ze sedmi evropských zemí a Kanady tak, aby sloužila jako praktický průvodce i příruční trénink tzn. měkkých dovedností (soft skills) těm, kteří poprvé vstupují na pracovní trh. Aplikace vznikla na základě výzkumu prováděného projektem SIRIUS "Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets” a je jednou z prvních, která poskytuje interaktivní "trénink", který usnadní nově příchozím zájemcům o práci z řad migrantů snadněji získat a začít své povolání v nové zemi.

Aplikace provádí zájemce o práci dvěma fázemi – hledáním práce a začleněním na pracovišti. Poskytuje podrobné informace, jak se přizpůsobit neznámému pracovnímu prostředí, a interaktivní herní prostředí, ve kterém mohou rozvíjet dovednosti potřebné k tomu, aby v práci uspěli.

Fáze 1: Co musíme znát a umět, abychom dostali nabídku práce

První část aplikace WORKEEN pomáhá migrantům, žadatelům o azyl nebo uprchlíkům se všemi kroky, které je nutné udělat pro získání nabídky zaměstnání. Aplikace například obsahuje check-list, díky kterému uchazeč o práci nezapomene žádný z důležitých dokladů (doklad totožnosti, jazykové certifikáty, potvrzení o předchozím zaměstnání či dosaženém vzdělání nebo pracovní povolení atd.). Poté se uživatel naučí, jak si vytvořit online profil odpovídající práci, o kterou se uchází, a sociálnímu prostředí, do něhož vstupuje. WORKEEN provede zájemce o práci i závěrečnou fází hledání zaměstnání – tím, že mu poskytne například informace o tom, jak kontaktovat pracovní agenturu, napsat životopis či motivační dopis nebo jak se připravit na pracovní pohovor.

Fáze 2: Jak uspět ve své nové roli

Po dokončení první fáze může uchazeč o práci objevovat další interaktivní aktivity, které aplikace WORKEEN nabízí k tomu, aby na nové pracoviště vstoupil co nejlépe připraven. Fáze 2 je navržena tak, aby pomohla novým zaměstnancům co nejefektivněji seznámit se s jejich novou zemí a pracovištěm, čímž lze předcházet případným konfliktům a napětí. Zároveň nového zaměstnance upozorňuje na jeho pracovní práva a varuje před riziky možného vykořisťování a zneužívání. Edukativní hry jako WORKEEN poskytují uživatelům vhled do etikety na pracovišti, témat spojených s genderem, každodenních návyků, možných problémů s komunikací, vhodného oblékání, pracovních norem či předpisů. WORKEEN nabídne k vyzkoušení několik různých scénářů, které uživatelům pomáhají orientovat se v různých náročných situacích – počínaje běžnými nedorozuměními při každodenním setkávání s kolegy nebo nadřízenými až po potírání šikany, hrubého chování na pracovišti či porušování pracovních práv.

Aplikace WORKEEN je pro zařízení Android k dispozici zdarma v obchodě Google Play. Lze ji použít při individuálních nebo kolektivních školeních organizovaných agenturami práce, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry. Pochopitelně si ji mohou stáhnout i sami migranti, uprchlíci či žadatelé o azyl, ale vlastně kdokoliv, kdo chce rozvíjet své dovednosti, aby získal vysněné zaměstnání. Aplikace je k dispozici v angličtině, arabštině, perštině a šesti různých evropských jazycích (česky, dánsky, finsky, francouzsky, řecky a italsky).

18. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲