Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nová publikace EKS: Ženy migrantky v České republice

"Přijdeš, spadneš do postele, a pak zase od rána- jazyk neznáš, nic neznáš, 20 dní jsme odpracovali, nedostali žádnou korunu. (Azylantka z Arménie). "...já tu práci považuju za nejlepší způsob začlenění do společnosti zaprvé a zadruhé peníze jako potvrzení své samostatnosti, své schopnosti jako ženy, své schopnosti stát na nohou, je to mnoho těch významů, ta práce má mnoho významů pro nás běžence, pro jakéhokoliv člověka a pro nás pro běžence obzvláštní." (Azylantka z Čečenska).

Tyto citace jsou z nové publikace s názvem Ženy migrantky v České republice, kterou vydala Evropská kontaktní skupina. Celosvětově se rozšiřující fenomén mezinárodní migrace se v současné době již velmi silně dotýká také České republiky. Počet migrantů a migrantek na území roste. Roste i počet migrujících žen. Nejsou jen osobami pasivně doprovázející muže, ale mají své specifické potřeby a zájmy. Jsou ohroženy genderově specifickými riziky, volí jiné strategie a mohou se potýkat s odlišnými překážkami a problémy.

Cílem publikace, kterou vypracovaly Hana Víznerová a Andrea Krchová ve spolupráci s Petrou Kutálkovou z organizace La Strada a kterou vydala Nadace Friedricha Eberta v Praze, je poskytnout přehled témat, která souvisí s důležitými oblastmi života a situacemi, které ženy- migrantky provází v průběhu odchodu ze své země a při začleňování do nové společnosti.

Záměrem publikace není podat reprezentativní obraz odrážející zkušenosti skupiny migrantek žijících v ČR, ale nastínit vybrané podstatné skutečnosti a problémy, které zejména samy ženy migrantky pociťují a které se dotýkají důležitých oblastí, které mají vliv na postavení migrantek ve společnosti a kvalitu jejich života v hostitelské zemi. Jde především o tato témata:
* Genderové aspekty migrace a integrace
* Genderové role a vztahy
* Rodičovství a rodinu
* Informovanost a vzdělávání
* Jazykovou integraci
* Sociální a kulturní integraci
* Zdravotnictví a přístup k lékařské péči
* Ekonomickou integrace
* Neregulérní migraci a nelegální práci
* Obchodování s lidmi

Cílovou skupinou publikace jsou ženy migrantky žijící v ČR, které pochází z tzv. třetích zemí původu (tj. zemí mimo EU).
Publikace vychází z řady kvalitativních sociologických šetření a kvantitativních výzkumů, které byly v českém prostředí realizovány. V současné době legálně žije na území České republiky téměř čtyři sta tisíc cizinců/nek.

Podle údajů k 31. 12. 2007 bylo na území evidováno 392 315 cizinců/nek, z toho 261 409 cizinců/nek z třetích zemí původu (mimo EU) -- v této skupině bylo 107 562 žen (tj. 41,1 %). Publikaci Ženy migrantky v České republice si můžete stáhnout zde:

http://www.ekscr.cz/content/files/5-Migrantky-cz.pdf

7. 5. 09
...nahoru ▲