Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 9. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Nová česká mobilní hra s migrační tematikou Xenofil

Nová česká mobilní hra s migrační tematikou Xenofil

V nezávislém studiu Wonderful Tree Studio poslední dva roky připravujeme logickou mobilní hru Xenofil, která vznikla jako reakce na vzestup nenávisti ve společnosti. Hra se věnuje tématu xenofobie v širším slova smyslu, nezaměřuje se proto pouze na rasovou či náboženskou tematiku. 

Téma zasazuje do dětského pohádkového prostředí a rozvíjí jej jako strach, který může přejít až v nenávistné projevy, vůči různým odlišnostem obecně (jiná společenská třída, jiné zájmy než většina, atp.). Herní pravidla téma reflektují a převracejí oblíbený žánr “spoj-tři” naruby. Hráč tak ve hře vytváří heterogenní společenská uskupení.

Hlavní příběhový oblouk sleduje dítě - rasově a genderově neurčené - které nezapadá a které hledá kamarády. Ideálního kamaráda si projektuje do malůvky Časoslimáka s nohama, který ve hře vystupuje jako jeden z kamarádů a později jako symbol svědomí. Brzy dítě nalezne další přátele a začnou se jako skupina vymezovat proti jiným lidem a skupinám, aby si rázem uvědomili, že se ocitají v mnohokrát zažité situaci, nyní však v roli agresora. Jedno z dětí to ale nevidí. V příběhu je očarované zlou příšerou zvanou Korkan, která symbolisuje strach a předsudky. Děti se rozhodnou v tom svého kamaráda nenechat a vydají se jej ze spárů příšery zachránit.

V příběhu se objevují motivy xenofobie, rasové nesnášenlivosti, předsudků vůči jiné společenské skupině, vyčlenění ze společnosti, radikalizace jedince a motiv klamavé argumentace. V náznacích dále odkazuje k problémům náboženské nesnášenlivosti, homosexuální orientaci a genderové nerovnosti. Hlavní poselství hry lze shrnout větou: “Všichni lidé by si měli být rovni bez ohledu na svou rasu, pohlaví, náboženství, sexuální či názorovou orientaci a člověk by měl druhého poznat jako jedince, nikoliv jej soudit na základě předsudků vůči celým skupinám, protože příslušnost ke skupině nerozhoduje o tom, jaký člověk je.” Druhotně pak také: “Ani člověka, se kterým nesouhlasíme, byť bychom měli pravdu, není dobré zavrhnout a onálepkovat nadávkou. Můžeme za ním přijít a problémy probrat.”

Herní pravidla ve svém základu pracují s mechanismem integrování vybraných herních kamenů (lidí) do společenských celků. Herní pole představuje společnost, řádky a sloupce společenské celky. Hráč se snaží kameny v řádku nebo sloupci složit tak, aby vedle sebe nebyly dva stejné. Další mechanismy základ rozvíjejí a situaci komplikují. Nalezneme například mechanismus isolace, na základě nějž hra reaguje na situaci, kdy se jeden kámen (člověk) ocitne v obklíčení majoritní skupiny. Takový kámen je potlučený, frustrovaný a brzy se naštve a způsobí problémy, čímž rozšíří řady těch, kteří jej utlačovali. Nalezneme typy kamenů, které vyjdou s každým a naopak kameny, které nevyjdou s nikým. Nalezneme mechanismus předsudků, který hráče nutí některá původně jednoduchá řešení složitě obcházet atd. Propojení mezi herními mechanismy a příběhem se děje skrze příběhový chat, v němž postavy z příběhu promlouvají přímo na herní ploše.

Obrázky ze hry:

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yK9TH0YVjIQ

Web: http://xenofilgame.com/
Grafické podklady: https://drive.google.com/drive/folders/0B-9r9vpau_PpM2xodHg1eDl0N0U?usp=sharing

Hra vychází 7. 9. 2017 pro mobilní telefony s operačním systémem Android a iOS.
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.WonderfulTreeStudio.Xenofil

App Store: http://itunes.apple.com/us/app/xenofil/id1177122761

Hra bude zcela zdarma, bez reklam a bez omezení, avšak s možností autorům přispět.

Dostupná bude zatím v češtině, ruštině a angličtině.

Na vývoji Xenofila se podíleli Jindřich Pavlásek, Petr Vojtěch, Tomáš Fedor a Radim Špetlík.

7. 9. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲