Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Not crossing red lines – A negotiator’s checklist on minimum detention safeguards

Not crossing red lines – A negotiator’s checklist on minimum detention safeguards

19. 6. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Aktuálně (květen 2012) probíhají rozhodující fáze třístranného vyjednávání Evropského parlamentu, Rady a Komise o reformulaci Dublinského nařízení a Přijímací směrnice, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl. Při této příležitosti zaslalo 166 organizací výzvu adresovanou představitelům institucí Evropské unie zapojených do těchto jednání, aby zajistili právo žadatelů o azyl na osobní svobodu. Výzva poukazuje na téma správního zajištění (detence) žadatelů o azyl a jeho závažnost. Obsahuje seznam základních minimálních podmínek, které by se neměly překročit během vyjednávání.

Správní zajištění (detence) osob, které často prchají před pronásledováním ve své zemi původu, má negativní dopad na jejich psychický i fyzický stav. Detence může navíc zkomplikovat úspěšnou integraci těch žadatelů, kterým bude později azyl skutečně udělen. Platná pravidla mezinárodního uprchlického práva a mezinárodního práva lidských práv přitom stanovují, že k detenci žadatelů o azyl může dojít pouze ve výjimečných případech, a to jen při dodržení všech procesních záruk.

V České republice se k výzvě připojila česká pobočka Amnesty International a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, jehož členem je i Multikulturní centrum Praha. Dopis s výzvou nazvanou “„Not crossing red lines – A negotiator´s checklist on minimum detention safeguards“ byl zaslán europoslancům za Českou republiku.

Více informací v angličtině najdete v příloze.


Ke stažení


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect