Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce: Část II. Výsledky empirického šetření na úřadech práce v České republice

Realizaci anketního šetření na úřadech práce předcházela pilotní fáze výzkumu, za účelem zpřesnění a celkové reflexe otázek formulovaných v dotazníku. Uskutečnění tohoto typu výzkumu předpokládá aktivní spolupráci státních institucí, v tomto případě to byly jednotlivé úřady práce a centrální instituce státu. Vlastní dotazník obsahoval 14 otázek, které v plné šíři pokryly uvedenou problematiku. Vysokou výpovědní hodnotu mají odpovědi na poslední dvě otázky, kde respondenti hledají cesty k řešení uvedených problémů a doporučují opatření, která by pomohla popsanou situaci zlepšit. Závěry studie mají implementační charakter.

Milada Horáková

 

Danica Čerňanská
18. 3. 03
...nahoru ▲