Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Názory české veřejnosti na uprchlíky

Výzkumná zpráva předkládá a vyhodnocuje výsledky sociologického šetření. V první kapitole jsou konfrontovány získané výpovědi a reálná statistická data s ohledem na zatížení ČR pobytem uprchlíků. V druhé kapitole jsou odpovědi respondentů kategorizovány v typologické škále názorů na politiku českého státu vůči uprchlíkům. Třetí část zprávy je věnována toleranci české veřejnosti vůči uprchlíkům a v následující části je posuzována ochota k přímé pomoci respondentů uprchlíkům. Zprávu uzavírá vyhodnocení odpovědí na otázky týkající se povědomí veřejnosti o Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
Příloha výzkumné zprávy je výsledný číselník odpovědí
<br>
21. 3. 03
...nahoru ▲