Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 10. 12
Zdroj: Meta, o.s.

Národní workshop projektu iYouth

Projekt iYouth se zaměřuje na integraci mládeže z řad migrantů. S nárůstem počtu mladých migrantů cítíme potřebu propojení různých aktérů a organizací a zároveň i témat, které se k daným oblastem vážou s cílem nastavení optimální formy spolupráce.

V první části workshopu bychom vás rádi seznámili s výstupy projektu, kterými jsou především:

  • Evropský webový portál obsahující materiály a užitečné nástroje pro organizace pracující s cizinci, nově vznikající migrantská sdružení, ale i pro organizace, které se chystají nabídnout své služby mládeži z řad migrantů.
  • Metoda Peer review jako proces evaluace a sdílení zkušeností mezi odborníky z partnerských zemí a proces nastavování standardního modelu.

Ve druhé části workshopu si můžete vybrat z následujících dobrých praxí:

  1. Dobrá praxe: Kanava (Finsko), Arménská kulturní asociace (Polsko). Témata: komunitní práce, street work, nízkoprahové kluby, dobrovolnictví.
  2. Dobrá praxe: Nash Vybir (Polsko), Ethical Partnership (Velká Británie). Témata: lobbying, vedení kampaní, vedení NNO.
  3. Dobrá praxe: Interface (Rakousko), META (Česká republika). Témata: potřeby cílové skupiny a realizace služeb na základě potřeb, poradenství, neformální a jazykové vzdělávání.

Výstupy z workshopů, identifikované potřeby a návrhy pro zlepšení budou předneseny na konferenci 4. 12. 2012 na Ministerstvu vnitra ČR (institucionální partner projektu).

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce o vyplnění registračního formuláře nejpozději do 9. 11. 2012.

Pozvánku a program konference naleznete v příloze.
22. 10. 12
Zdroj: Meta, o.s.
...nahoru ▲