Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Nařízení Komise ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání v tomto státě

Ustanovení nařízení se vztahují na státní příslušníky členských států, kteří pracovali jako zaměstnané osoby na území jiného členského státu, a na jejich rodinné příslušníky. Obsahuje například podmínky, za nichž se lze v druhém státě trvale usadit, tedy počet odpracovaných let či dosažení věku, kdy vzniká nárok na starobní důchod apod.) Anglický název předpisu: Regulation (EEC) no 1251/70 of the Commission of 29 June 1970 on the right of workers to remain in the territory of a member state after having been employed in that state.

25. 3. 03
...nahoru ▲