Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Musíme si pomáhat aneb solidarita v době nouzového stavu

Musíme si pomáhat aneb solidarita v době nouzového stavu

V době aktuálně vyhlášeného nouzového stavu má společnost jedinečnou příležitost vrátit se ke svým kořenům a organizovat komunitně zaměřenou pomoc směrem k oslabeným a potřebným skupinám, kterými jsou například senioři či rodiče samoživitelé.

Zvyšující se počty nakažených. Tisíce lidí v karanténě. Zavřené školy. Uzavírání hranic. Zprávy, které čteme každý den v hlavních sdělovacích prostředcích. V krizové situaci se však objevují i nabídky nezištné pomoci, které nám ukazují potenciál komunitního života a mezilidské solidarity.

Na problém nedostatku personálu ošetřujícího nemocné zareagoval spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve společné koordinované iniciativě, do které se již zapojilo 1600 studentů, se obrátil na nemocnice s nabídkou výpomoci. „V pondělí se má konat první školení, jsou zjišťovány možnosti dobrovolníků a potřeby nemocnic i jejich zaměstnanců. Iniciativa nyní se již dotýká všech lékařských fakult v republice,“ říká Viktor Šebo, student 6. ročníku na 3. lékařské fakultě a zástupce spolku Malý Eden.

Další velkou skupinou aktivit tvoří pomoc seniorům, kteří jsou ohroženi nejen z hlediska nákazy nemocí COVID19, ale také kvůli sociální izolaci. Například na pražské skauty se obrátila bezpečnostní rada Hlavního města Prahy se žádostí o aktivizování dobrovolníků z řad dospělých skautů. „Co by bylo naším úkolem? Především pomoci osamělým seniorům (v Praze se jich odhaduje na 240 tisíc), kteří nemají nikoho, kdo by se o ně staral, nebo pak seniorům, jejichž rodina je v karanténě nebo onemocněla. Jde o donášku základních potravin, léků apod.,“ uvádí na Facebooku pražští skauti.

Organizace Život 90 zase otevírá koordinační centrum pomoci pro seniory. Součástí je i nábor dobrovolníků, takže pokud máte chuť a sílu pomáhat, směle do toho!

V neposlední řadě pak stále funguje rozvoz potravin potřebným v rámci Potravinové banky Praha. „Rozvážíme potraviny dál v omezeném provozu. Zachováváme všechna nastavená pravidla a hlavní je pro nás bezpečnost v této kritické situaci, protože většina klientů je v nejohroženější skupině. Potraviny předáváme bezkontaktně za dveře a klienty obvoláváme, abychom udrželi kontakt. Klienti v této situaci potřebují naopak ještě vyšší sociální podporu. Objednali jsme pro ně respirátory, měly by dorazit v dalších dnech,” říká Zuzana Vránová, která potraviny v rámci banky rozváží.

Další dobrovolnické aktivity pro seniory se organizují například v ve Vimperku, Moravském Krumlově či Kuřimi.

Jsou ale i další skupiny lidí, kteří nyní potřebují pomoc a podporu. Mnoho rodičů dětí z uzavřených škol řeší svízelnou situaci, jak naložit s celodenní péčí o své potomky. Například předseda Strany Zelených Michal Berg vyzval na svém facebookovém profilu studenty středních škol, aby byli pozorní k lidem ve svém okolí a nabídli hlídání či jakoukoliv jinou pomoc. Studentky čtvrtého ročníku zdravotnické školy na Karlovarsku také nabízejí hlídání dětí.

S podobnou iniciativou přichází i Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Vyzývá studenty k pomoci Fakultní nemocnici Brno, která shání náhradní péči pro děti svých zaměstnanců. Studenti tak začnou od pondělí 16. března organizovat volnočasové aktivity pro děti sester či lékařů, které se sdruží do malých dětských skupin v bohunickém kampusu.

Většina dětských klubů a mateřských center nabízí rodičům hlídání menších dětí či další komunitní aktivity, v Praze například Coolnička či rodinné centrum Jahoda.

Ukazuje se, že pomoc může potřebovat i stát a jeho instituce, které nemají kapacity na řešení některých problémů a zodpovídání dotazů od občanů. I zde se již objevují nabídky pomoci od různých firem a soukromých dodavatelů služeb. České IT firmy se například spojují k nalezení softwarového řešení pro dohledávání potenciálních nakažených skrze trekování osob, se kterými se nakažení jedinci setkali. Jde o službu, kterou stát nedokáže svými prostředky sám zajistit.

Vzhledem k očekávanému nárůstu osob v karanténě přichází firma na tvorbu aplikací Applifting s výzvou k vyplnění dotazníků o potřebách a naopak možnostech pomoci k připravované „propojovací“ aplikaci. Máte-li čas a chuť, vyplňte dotazník zde.

Současná situace je velkou výzvou pro nás všechny. Dodržujme bezpečnostní a hygienická opatření, berme vážně nouzový stav a opatrujme zdraví své a svých bližních. Mějme však oči otevřené, všímejme si lidí kolem sebe a nabídněme pomoc tam, kde je třeba.

 

Zdroj titulní fotografie: Freepik.com

Šimona Huitric

vystudovala pedagogiku na FF UK, se zaměřením na problematiku financování neziskového sektoru s využitím finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Pracovně se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra cílových skupin (vzdělávání seniorů, kurzy pro sociální pracovníky v rámci projektu ESF, semináře DVPP v oblasti prevence sociopatologických jevů, příprava mládeže na odchod z dětských domovů). Od roku 2009 realizuje školení na nejrůznější témata související s výchovou a vzděláváním v Nadačním fondu Prague Peak. Od roku 2017 se věnuje aktivitám zlepšování veřejného prostoru na Praze 10. V Multikulturním centru Praha působí od ledna 2020 jako metodička participace.

13. 3. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲