Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 8. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Multikulturní centrum Praha podporuje festival Prague Pride

Multikulturní centrum Praha podporuje festival Prague Pride

Vyvěšením duhové vlajky se Multikulturní centrum Praha připojuje k podpoře festivalu Prague Pride. Jsme přesvědčeni, že zdravá společnost má být schopna poskytnout plnou podporu důstojnosti každého člověka nezávisle na jeho věku, pohlaví, rase, náboženském přesvědčení či orientaci.

Ještě v roce 2021 se řada mladších i starších spoluobčanů ČR obává prozrazení své minoritní orientace nebo genderové identity před svou rodinou, kolegy v práci či známými ze sousedství. Ještě stále je otevřená příslušnost k LBGT+ menšině některými lidmi vnímána jako negativní stigma, nežádoucí vada, nemoc či hřích. Ještě stále jsou LGBT+ lidé na nesčetných místech zastrašováni, vytěsňováni, traumatizováni a ponižováni. V některých okolních zemích jsou nyní dokonce politicky nálepkováni jakožto nežádoucí a škodlivá skupina obyvatel druhé kategorie a populistické strany v nich po obdobných útocích na Romy, uprchlíky a další znevýhodněné skupiny nacházejí dalšího domnělého „nepřítele společnosti“.

Festival Prague Pride je obhajobou lidí z LGBT+ komunity. Je místem, kde se tito lidé cítí nejen tolerovaní, nýbrž i plně přijatí. Je časem radostné oslavy života, respektu, přátelství a lásky. Tisíce lidí z Česka i ze zahraničí přijíždí do Prahy, aby v tomto týdnu vytvořili a zažili kus světa bez předsudků, přetvářky a nepřátelství.

„Tenhle rok mě pohled na duhové vlajky na mostech či v oknech budov obzvlášť těší,“ uvádí ředitelka MKC Praha Zuzana Schreiberová. „Ve světle současného dění v Maďarsku či Polsku, kde je zakazováno o LGBT+ problematice informovat mladé lidi nebo kde s jakousi zvrhlou pýchou vznikají ‚zóny bez LGBT+‘ či je církví propagována nebezpečná ‚léčba' homosexuality zvaná konverzní terapie, je strašně povzbudivé cítit za tímto gestem akt otevřenosti a přijetí. Česká republika je novým domovem mnoha lidí, kteří byli kvůli své orientaci pronásledováni nebo prostě jen chtěli žít ve shodě se sebou samými,“ dodává Schreiberová.

Za Multikulturní centrum Praha přejeme festivalu Prague Pride úspěšný ročník. Kéž naší společnosti připomene důležitost přijetí každého člověka a ochrany jeho života a práv.

3. 8. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲