Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Tisková zpráva - MPSV a evropské peníze pomáhají k lepší integraci cizinců

V Česku žije přes čtvrt milionu cizinců z tzv. třetích zemí. Většina z nich se ze začátku svého pobytu potýká s jazykovou bariérou, nezná svá práva, ale ani povinnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se proto snaží přispět k jejich lepšímu začlenění do většinové společnosti. Z Evropského sociálního fondu byly v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost podpořeny zhruba čtyři desítky projektů zaměřených primárně na migranty v celkové výši přibližně 200 milionů korun.

Kurzy češtiny, pomoc při hledání práce, právní a sociální poradenství – to vše nabízí projekty financované z Evropského sociálního fondu. Jejich výsledky představili zástupci neziskových organizací na odborné konferenci věnované migraci, kterou MPSV uspořádalo na konci listopadu v Praze.  

„Tyto projekty mají velký smysl. Cizinci se bez pomoci mohou snadno ocitnout na šikmé ploše, a právě tomu se snažíme předejít. Jejich úspěšná integrace navíc pomáhá rozvíjet toleranci a potlačovat xenofobii,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

Velkou pomoc pro migranty představuje tzv. interkulturní pracovník. Ten dělá prostředníka mezi úřady, majiteli ubytoven a podobně. V Česku jde o poměrně novou profesi, které ale dosud chybělo kvalitní vzdělání. V rámci projektu neziskové organizace InBáze vznikl kurz zaměřený na poradenství a asistenci migrantům v šesti jazycích včetně arabštiny, čínštiny či mongolštiny. Jeho účastníci se zdokonalili v tlumočení nebo v legislativě vztahující se k pobytu a práci migrantů v Česku. 

 Jednou z nich je i Ukrajinka Nataliya Dotsenko, která žije v Hradci Králové. Krajanům s tlumočením pomáhala už dříve, zákonům ale příliš nerozuměla. Když se dozvěděla o kurzu, neváhala. „Teď už se orientuji, vím, kam lidi nasměrovat,“ uvedla. Profese interkulturního pracovníka bude příští rok zařazena i do Národní soustavy kvalifikací. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům představila projekt Prevence sociálně patologických jevů u cizinců a pomoc při řešení problémových situací. Terénní pracovníci se snažili cizince informovat o možnosti využití bezplatného právního a sociálního poradenství i kurzů češtiny. Oslovovali je na ulicích, v ubytovnách či na stavbách.  Větší odezvu zaznamenaly smíšené dvojice (česko-vietnamské, česko-ukrajinské, česko-ruské). Nabízenou pomoc využilo přes šest set lidí.  

Projekt Využití kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu Multikulturního centra Praha pomáhá cizincům s uznáním jejich vzdělání. Ti jsou totiž nejvíce postiženi problémem nedostatečného uplatnění své kvalifikace na trhu práce. Ze statistik vyplývá, že skoro čtvrtina z nich je překvalifikovaných. To byl případ i Ukrajinky Nataliye – ač má vysokoškolský diplom, prvních několik let v Česku pracovala manuálně. 
Lucie Sládková z pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v této souvislosti vyvrací zažitý názor společnosti, že cizinci zabírají Čechům pracovní místa nebo jen čerpají sociální dávky. „To, že nám cizinci berou práci, je mýtus, žádný výzkum nic takového nepotvrdil,“ uvedla Sládková. Například podporu v nezaměstnanosti může cizinec pobírat až tehdy, kdy tu má trvalý pobyt. 

Petr Habáň
tiskový mluvčí


22. 12. 14
...nahoru ▲