Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Možnosti spolupráce neziskového sektoru a úřadů práce v procesu integrace cizinců na trhu práce v ČR

Setkání se uskuteční dne 20. září od 9,00 v prostorách Domu národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.

Kulatého stolu se zúčastní představitelé státní správy a samosprávy a také zástupci rakouské partnerské organizace Zentrum für MigrantInnen Tirol.

Vedle zhodnocení současného stavu v České republice z pohledu všech zúčastněných aktérů a představení zkušeností nevládního sektoru se spoluprácí s úřady práce v Rakousku bude diskuse u kulatého stolu směřovat k výměně informací, názorů a podnětů ohledně perspektivy vytvoření a rozvoje spolupráce českých neziskových organizací s úřady práce a dalšími subjekty v oblasti integrace cizinců na českém trhu práce.

Kulatý stůl je pořádán v rámci projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice“, podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lisdké zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací o programu kulatého stolu naleznete v přiložené pozvánce. Občerstvení zajištěno před i po akci

Pro potvrzení své účasti nás prosím kontaktujte na valentova@refug.cz

7. 9. 11
...nahoru ▲