Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 2. 14

Mozaika III — Podpora mimoškolní činnosti „druhé generace“ cizinců ze třetích zemí

Projekt Mozaika III navazuje na šestiletou zkušenost občanského sdružení InBáze s prací s dětmi, mládeží a celými rodinami cizinců ze třetích zemí žijících v ČR a na předcházející projekty Mozaika I a II realizované v letech 2010 -2013. Projekt reaguje na skutečnost, že děti a mládež CTZ jsou často znevýhodněny tím, že rodina nemá možnosti a existenční či sociální schopnosti umožnit jim rozvíjet jejich osobnost v rámci mimoškolní činnosti.

Z praxe víme, že právě i další aktivity mimo běžnou školní docházku, tzv. mimoškolní činnost, umožňuje dětem z druhé generace CTZ posilovat jejich sebehodnotu v novém prostředí, a tím se i lépe integrovat v českém prostředí. Zároveň navazují nové sociální vazby, které přispívají k oboustrannému procesu integrace mezi cizinci a jejich vrstevníky z české majority. Projekt nabídne pravidelné aktivity v chráněném prostředí komunitního centra InBáze v Praze a v k. c. Rakovice v jižních Čechách, které jsou nastaveny jako přípravka na další vstup dětí a mládeže do mimoškolských zařízení, umožní jejich hlubší poznání, jejich směrování v rámci vyhledávání vhodné mimoškolní činnosti a navázání práce s rodinou, která je velmi důležitá v procesu vstupu a zachování docházky dítěte do zájmových zařízení.

Součástí projektu je přímá podpora mimoškolní činnosti, spolupráce s mimoškolními zařízeními v Praze a jižních Čechách, spolupráce se školami, průběžné oslovování nových dětí, doprovázení, nabídka doučování a spolupráce s rodinou. InBáze, o. s. je partnerskou organizací Integračního centra Praha, o. p. s. a odborným garantem pro práci s rodinou. Projekt Mozaika III bude tak moci být realizován v širším kontextu zapojených městských částí Praha. Zároveň bude navázána spolupráce s IC České Budějovice v jižních Čechách. Do projektu budou zapojeny děti a mládež CTZ ve věku 5 -16 let, jejich čeští vrstevníci, rodiče a široká česká veřejnost v rámci přímé spolupráce na projektu a popularizace tématu života „ druhé generace“ CTZ v ČR.

Poskytovatel: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Doba realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2014

Vedoucí projektu: Parisa Zargari

Více o aktivitách projektu naleznete v přiložených letácích.

EVROPSKÁ UNIE ministerstvo_vnitra.jpg

EVROPSKÁ UNIE

6. 2. 14
...nahoru ▲