Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Migranti z Řecka v Česku

Studie začíná vymezením skupiny a výkladem historie řecké emigrace ve 20. století. Řízená imigrace Řeků do Československa je také představená v historické perspektivě. V části studie o ekonomických aktivitách Řeků je zaznamenaný vývoj profesního růstu členů komunity v ČR. V navazující části práce je popis náboženského, kulturního a společenského života řecké komunity v Česku. Otázky bydlení a ostatních životních podmínek uzavírají popisnou část studie. Analytická část práce je věnovaná fenoménu reemigrace Řeků a vnitřnímu vývoji komunity (příbuzenská pravidla). Studii uzavírá pojednání o integraci a asimilaci imigrantů z Řecka v ČR.

Jaroslav Otčenášek
19. 5. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲