Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 2. 08
Zdroj: La Strada

Migrace z Vietnamu do České republiky v kontextu problematiky obchodu s lidmi a vykořisťování

Tato Závěrečná zpráva z projektu je součástí projektu Pomoc a podpora obchodovaným a komerčně zneužívaným osobám, který byl financován z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem. Projekt byl realizován organizací La Strada Česká republika, o. p. s. v období duben—prosinec 2007. Hlavním cílem části projektu, která se věnovala vietnamské komunitě, bylo rozšiřování možností identifikace obchodovaných osob a prevence obchodu s lidmi a vykořisťování ve vietnamské komunitě v ČR a ve Vietnamu a hledání dalších cest modifikace sociálních služeb vzhledem ke specifickým potřebám vietnamské klientely.

Eva Pechová
Autorka je vietnamistka.
28. 2. 08
Zdroj: La Strada
...nahoru ▲