Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezinárodní pracovní migrace v ČR

Studie Mezinárodní pracovní migrace v ČR obsahuje statistická data VÚPSV (Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí) týkající se vývoje pracovní migrace občanů cizí státní příslušnosti v České republice. V přehledných tabulkách zde naleznete například informace o počtech udělených pracovních povolení či živnostenských oprávnění v závislosti na výši dosaženého vzdělání a v neposlední řadě i údaje o prostorovém uspořádání cizinců registrovaných na trhu práce v ČR k prosinci roku 2002.
(Anotovala A.Gerstnerová)

Milada Horáková

 

Ivana Macounová
2. 11. 03
...nahoru ▲