Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu

Projekt, realizovaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v letech 2005-2007, se zabýval neregulérními aktivitami migrantů na českém území. Jeho cílem bylo osvětlit motivaci příchodu, bližší charakteristiky migrantů, mechanismy a podmíněnost jimi provozovaných aktivit a životní styl včetně jejich budoucího chování.

Projekt se zaměřil na tři imigrační komunity – Ukrajince, Číňany, Vietnamce a Severoameričany a Západoevropany. Výzkum jejich motivace k odchodu do ČR, způsobu života i ekonomických aktivit probíhal formou rozhovorů, které se uskutečnily jak na území Prahy, tak v dalších vybraných regionech. 

Hlavním řešitelem projektu byl Dušan Drbohlav. Rozhovory týkající se projektu byly zveřejněny i na migraceonline.cz 

Výstupem z projektu je i kniha Dušana Drbohlava Nelegální ekonomické aktivity – Česko v evropském kontextu. Kniha je k dispozici v knihovně Multikulturního centra Praha. 

Bližší informace k projektu naleznete zde.

5. 5. 09
...nahoru ▲