Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Metodika: Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Metodika: Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Představujeme vám metodiku vzdělávacího programu, který vznikl v rámci projektu Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů. Projekt, jehož hlavním řešitelem je Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, je financován Technologickou agenturou České republiky. Partnery projektu jsou vedle Multikulturního centra Praha i Český rozhlas a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

V první etapě se projekt zaměřil na sumarizaci dosavadních odborných poznatků a vyškolení studentů, kteří se na výzkumu dále podíleli. Ve druhé etapě bylo provedeno terénní šetření na základních školách s dětmi z většinové i menšinové společnosti ve věku 8 až 12 let. Ve třetí etapě projektu byl na základě poznatků z prvních dvou fázi vytvářen i vzdělávací program Měníme svět. Budeme rádi, pokud se rozhodnete ji vyzkoušet se svými žáky a napíšete nám své dojmy a postřehy na e-mail tereza.cajthamlova@mkc.cz.

Metodiku stáhnete kliknutím na obrázek níže.

Titulní foto: Freepik.com

Tereza Cajthamlová

Vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

 

Šimona Huitric

vystudovala pedagogiku na FF UK, se zaměřením na problematiku financování neziskového sektoru s využitím finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Pracovně se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra cílových skupin (vzdělávání seniorů, kurzy pro sociální pracovníky v rámci projektu ESF, semináře DVPP v oblasti prevence sociopatologických jevů, příprava mládeže na odchod z dětských domovů). Od roku 2009 realizuje školení na nejrůznější témata související s výchovou a vzděláváním v Nadačním fondu Prague Peak. Od roku 2017 se věnuje aktivitám zlepšování veřejného prostoru na Praze 10. V Multikulturním centru Praha působí od ledna 2020 jako metodička participace.

13. 6. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲