Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz

Mediální vzdělávání - kontroverzní témata, dezinformace a hate speech

Mediální vzdělávání - kontroverzní témata, dezinformace a hate speech

Časová dotace: 6 hodin

Program je zaměřen na vzdělávání učitelů v oblasti médií. V kurzu se vyučující dozvědí nejen o základních mechanismech médií a sociálních sítí, ale i o jejich vlivu na lidský mozek a společnost. Kurz vychází z přesvědčení, že diskuze o kontroverzních tématech je významnou součástí demokratického procesu a pomáhá mladým lidem rozvíjet mnoho kompetencí rozvíjejících aktivní občanství jako jsou: kritické myšlení, porozumění sobě samému a druhým, otevřenost k rozmanitosti, respekt k odlišným přesvědčením, ochotu porozumět druhým a mnoho dalších. Část kurzu zaměřená na práci s dezinformacemi vychází z přístupu americké lektorky Rachel Brown, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním zaměřeným na zvyšování tolerance a prevenci nenávistných projevů. Program klade důraz také na schopnost kritickému rozlišení toho, kde se nachází hranice mezi svobodou projevit svůj názor a nenávistnými projevy překračujícími zákon. Druhá část kurzu bude probíhat formou interaktivního semináře, při kterém si vyučující vyzkouší jak aktivity do vyučovacích hodin, tak způsoby argumentace.

15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲