Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 10. 12
Zdroj: MKC Praha

Média, migranti a společnost

Multikulturní centrum Praha pořádá ve dnech 4. - 5. prosince 2012 dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem „Média, migranti a společnost“. Program konference je rozdělený do dvou tematických okruhů, které se věnují médiím jako prostředku pro integraci migrantů a soužití v mnohonárodnostních lokalitách. Konference se koná v rámci projektů Media4Me a Media4us, které Multikulturní centrum Praha realizuje za finanční podpory Evropského integračního fondu pro příslušníky třetích zemí a Velvyslanectví USA v Praze. Multikulturní centrum Praha navazuje touto konferencí na sérii aktivit zaměřených na podporu integrace migrantů a rozvoj pozitivních vztahů mezi menšinami a českou společností.

První den konference se zaměří na otázku zapojení migrantů v hostitelských společnostech na území České republiky, Evropy i Spojených států. Chceme diskutovat o možnostech jejich aktivního začlenění do společnosti, zejména prostřednictvím médií.

Druhý den konference věnuje pozornost potřebě a podpoře sociálního soužití a mezikulturního dialogu na lokální úrovni v multikulturních městských čtvrtích. Sociální média jsou prezentována jako jeden z prostředků podpory sociální koheze a zvýšení kvality života mezi obyvateli multukulturních lokalit. Zároveň napomáhají ke zlepšení obrazu o těchto lokalitách.

Účast na konferenci potvrdili projektoví partneři z Německa, Nizozemí i Velké Británie, dále novináři z americké organizace New America Media i akademici z University of New York in Prague.

Program konference naleznete v příloze.

Příhlaste se na konferenci!

22. 10. 12
Zdroj: MKC Praha
...nahoru ▲