Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Ljubov Běloševská: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919-1939)

Duchovnyje tečenija russkoj i ukrajinskoj emigracii v Čechoslovackoj respublike (1919-1939)
Sborník se skládá z devíti příspěvků, z toho jsou tři v češtině a zbývající v ruštině. Ústředním tématem všech příspěvků je vývoj kulturních a vědeckých aktivit ruské nebo ukrajinské emigrace v meziválečném Československu. Úvodní článek popisuje interakce ruských emigrantů v českém prostředí. Autor druhého článku vyzdvihuje úlohu Prahy jako duchovního centra ruské emigrace. Autoři ostatních příspěvků se věnují osobnostem, organizacím a jejich aktivitám na poli vědy a literatury v Československu.
<br>
7. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲