Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 1. 13

Legální a kvalifikované práce pro cizince ve Středočeském kraji

Projekt se zaměřuje na podporu skupiny znevýhodněné na trhu práce – cizinců ze 3. zemí (azylantů, imigrantů) ze Středočeského kraje. Celkem bude podpořeno 80 osob z cílové skupiny.

Název projektu: Legální a kvalifikované práce pro cizince ve Středočeském kraji
Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 30.6.2015
Místo realizace: Středočeský kraj
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s
Financováno: Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Sada podpůrných aktivit bude probíhat ve čtyřech cyklech, které budou zahrnovat:

  • Vyhodnocení motivace, pracovních zkušeností a kvalifikace každé zapojené osoby a vytvoření individuálního plánu podpory a zapojení do projektu.
  • Realizace komplexního poradenského programu
  • Realizace doplňujících vzdělávacích kurzů, které jsou pro začlenění na trh práce nevyhnutelné (kurz češtiny, pracovního minima)
  • Individuální psychologická podpora
  • Podpora při získávání pracovního uplatnění, včetně vytváření pozitivního a otevřeného prostředí na trhu práce pro zaměstnávání cizinců přímým oslovováním zaměstnavatelů

Doplňkovou podporou projektu je úhrada nákladů na cestovné pro účastníky kurzů i poradenství, v případě potřeby bude zajištěno i hlídání dětí.

Realizované aktivity podpoří znevýhodněné osoby na trhu práce a pomohou jim najít legální zaměstnání nebo zaměstnání s vyšší kvalifikací. V rámci jednotlivých kurzů a konzultací bude podpořeno celkem 80 cizinců.

16. 1. 13
...nahoru ▲