Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 10. 13
Zdroj: InBáze

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům

Plánovaný kvalifikační kurz si klade za cíl proškolení nových interkulturních asistentů, kteří budou poskytovat pomoc nově příchozím cizincům.

Absolventi kurzu získají certifikát, že můžou vykonávat práci pracovníka v sociálních službách, získají znalosti v oblasti cizineckého práva, sociální politiky ČR, absolvuji kurz komunitního tlumočení a budou moci si nové znalosti vyzkoušet na praxi.

Kurz je určen pro anglicky, arabsky, čínsky, mongolsky, rusky a vietnamsky mluvící cizince všech typu pobytu.

Přihlásit se lze do konce listopadu prostřednictvím online přihlášky na webových stránkách (www.interkulturnimediace.cz).

Více informace o cílech a náplně kurzu naleznete v příloze.

10. 10. 13
Zdroj: InBáze
...nahoru ▲