Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Kulatý stůl k problematice nového zákona o českém státním občanství

Kulatý stůl je realizován v rámci projektu „Pařížská předměstí varují“, který je financován z dotace Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
  • Proč u nás cizinci oproti ostatním evropským státům tak málo žádají o státní občanství?
  • Jaké je pojetí státního občanství České republiky nyní a jak se má změnit po přijetí nového zákona?
  • Je udělení státního občanství prostředkem integrace, nebo má být pojímáno jako určité završení integračního procesu a „odměna“ za to, že cizinec splnil požadované podmínky?
  • Je nutné rozšíření podmínek pro udělení občanství a co je jím sledováno?

Parlament ČR aktuálně projednává návrh nového zákona o státním občanství České republiky. Tento zákon významným způsobem ovlivní situaci cizinců trvale žijících v České republice. Cílem kulatého stolu je podpořit veřejnou diskusi o udělování českého státního občanství.

Kulatý stůl je určen pro odbornou veřejnost, v případě zájmu prosím potvďte účast na adrese lucie.otahalova@poradna-prava.cz

21. 12. 12
...nahoru ▲