Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Komunikace s cizinci: právní důsledky tlumočení

Slovenská Liga za lidská práva představuje novou publikaci o právních důsledcích tlumočení, v níž porovnává praktiky v Polsku, Maďarsku, Česku, Slovensku a na Ukrajině. Projekt byl podpořen Vyšegrádským fondem.

Projekt zemí Vyšegrádské čtyřky a Ukrajiny vychází z dlouhodobých zkušeností a z pozorování účastníků projektu. Shrnuje národní studie dotyčných zemí a odráží současný stav praxe v letech 2010-2011. V tomto období byly zaznamenány opakované stížnosti na zacházení a kvalitu tlumočení během nejrůznějších procesních úkonů a při kontaktu cizinců se státními orgány. Studie proto zkoumá, zda existující právní normy a aplikační praxe dostatečně zajišťují respektování základních práv cizinců v souvislosti s řádným a zákonným tlumočením během řízení. Zabývá se také riziky, kterým jsou cizinci vystaveni z důvodu přetrvávajících nedostatků zaznamenaných během pozorování. Projekt následně předkládá doporučení a výzvy určené všem zainteresovaným v kontaktu s cizinci.

Plné znění srovnávací studie v českém jazyce naleznete v příloze.

Všech pět národních studií v anglickém jazyce, které popisují stav tlumočení a konkrétní opatření v jednotlivých zemích, a srovnávací studii dostupnou v jazycích zúčastněných zemí můžete nalézt na stránkách partnerů projektu:

Liga za lidská práva, SR

Organizace pro pomoc uprchlíkům, ČR

Maďarský helsinský výbor

Polská Helsinská nadace pro lidská práva

Ukrajinská Caritas

6. 1. 12
...nahoru ▲