Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 11. 12
Zdroj: Meta, o.s.

Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění

Projekt Komplexní podpora migrantů v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění navazuje na předcházející projekt sdružení META Poradenství a asistence migrantům v oblasti vzdělávání, ale podstatně jej rozvíjí a rozšiřuje nabídku služeb v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji. Poradenství a asistence jsou doplněny o kurzy češtiny pro cizince.

Od září do června začaly dva nízkoprahové kurzy češtiny pro žáky cizince ze základních a středních škol. Pro ostatní zájemce z řad cizinců ze třetích zemí se v roce 2013 uskuteční jeden kurz pro pokročilé. Kurzy češtiny doplní podpora dobrovolníka ve formě doučování pro žáky, kteří mají problémy se zvládnutím učiva z důvodu odlišného vyučovacího jazyka. Dobrovolníky budou moci využít i dospělí zájemci, kteří pro úspěšné zapojení na trh práce potřebují prohloubit odbornou terminologii jejich profese.

Tento projekt je spolufinancován spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

21. 11. 12
Zdroj: Meta, o.s.
...nahoru ▲