Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Jak si poradit s uprchlíky: transformace azylu v postkomunistické České republice

Článek, který původně vyšel na migrationeducation.org, analyzuje právně-politickou konstrukci “uprchlíka“ v postkomunistické České republice před a po vstupu do EU. Zaměřuje se na roli státu a vysvětluje postupný posun v chápání azylu od základního lidského práva k nástroji tzv. řízené migrace. Autorka stručně shrnuje vývoj chápání uprchlictví po roce 1990, změny v azylové a cizinecké legislativě a jejich dlouhodobý vliv na utváření azylové politiky. Zabývá se také reakcemi migrantů na tyto legislativní změny. Článek uzavírá analýza přesídlovacích programů pro vybrané skupiny uprchlíků, které ilustrují pokračující změnu chápání azylu jakožto nástroje řízené migrace.
<br>
Alice Szczepaniková
Autorka je socioložka. Působí na University of Leicester a žije v Bruselu. Zabývá se výzkumem genderových aspektů nucené migrace (zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu do Evropy), vztahem mezi religiozitou a integrací mladých imigrantů v Evropě, rodinnou migrací a rolí nevládního sektoru při obhajování práv migrantů a ovlivňování migračních politik. Informace o jejích výzkumech a publikacích jsou dostupné na http://szczepanikova.wordpress.com.
22. 2. 11
...nahoru ▲