Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 11
Zdroj: SOZE

Jak se domluvit se zaměstnavatelem

Tisková zpráva projektu OKRAJ "Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů žijících na území Olomouckého kraje" referuje o činnosti projektu za 7. monitorovací období, tedy v době od 1. října 2011 do 30. ledna 2012. Projekt Okraj se snaží pomoci cizincům zorientovat se v pracovně právní problematice a celkově zlepšit jejich postavení na trhu práce.

4. 11. 11
Zdroj: SOZE
...nahoru ▲