Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz

Jak pracovat s předsudečnými projevy ve výuce: možné přístupy a vzdělávací aktivity

Jak pracovat s předsudečnými projevy ve výuce: možné přístupy a vzdělávací aktivity

Časová dotace: 6 hodin

 

Obsah:

Program představuje téma předsudečných projevů ve veřejném prostoru. Účastníky seznamuje se základními pojmy a možnými pedagogickými přístupy k tématu, vysvětluje sociálně-právní aspekty předsudečného jednání a nabízí funkční aktivity přímo do hodin, které u žáků rozvíjí empatii, občanské dovednosti, sebereflexi a posilují demokratické hodnoty. 

15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲