Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 9. 04

Jak číst statistiky? Analýza počtu cizinců, délky pobytu a ekonomických aktivit

Přílivy cizinců do České republiky nejsou zatím příliš výrazné, ale význam migrace jak v kontextu ČR, tak v kontextu celé Evropské unie postupně narůstá. Bohdana Holá, zaměstnankyně Českého statistického úřadu, ve svém článku přibližuje problematiku cizinců v ČR prostřednictvím oficiálních dostupných statistických informací. Vysvětluje, co statistická data popisují a co případně nezachycují. Upozorňuje na různé počty cizinců, které uvádí Cizinecká a pohraniční policie ČR a Český statistický úřad. Článek také obsahuje graf, který ukazuje délku pobytu cizinců podle občanství. Upozorňuje, že u pobytů na základě víz je podstatně větší podíl osob pobývajících v ČR do jednoho roku (cca 43 %).

27. 9. 04
...nahoru ▲