Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 2. 03

Interkulturní vzdělávání v pedagogických centrech

Cílem projektu „Varianty“ bylo zajistit vzdělávání garantů multikulturní výchovy (MKV) a jejich vzájemnou výměnu informací. Projekt měl přispět k vytvoření kvalitní nabídky kurzů MKV organizovaných pedagogickými centry. Kurz navštěvovali také zástupci vzdělávacích odborů krajských úřadů a pracovníci České školní inspekce (ČŠI). Sekundární cílovou skupinou byly učitelé a další pedagogičtí pracovníci. Zprávy ze seminářů a další výstupy projektu jsou přístupné na webových stránkách Poryv a Varianty.

24. 2. 03
...nahoru ▲