Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 4. 14
Zdroj: Sdružení pro integraci a migraci

Integration on the Ground — INTEGRO

SIMI podpoří cizince k aktivnímu občanství v jejich lokalitách.

Značná část migrantů žijících v České republice se realizuje pouze v práci nebo v kruhu rodiny a blízkých přátel. Jejich život tak často postrádá důležitou dimenzi aktivní účasti na sociálním, kulturním, ekonomickém a politickém dění. Příčinou není jen obtížná orientace v novém prostředí, ale i nedostatek motivace a povědomí o principech fungování občanské společnosti. O zlepšení současného stavu usiluje nový projekt INTEGRO Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), který se rozběhl 1. října 2013 a skončí v květnu 2015.

Projekt Integration on the Ground (INTEGRO) představuje nový náhled na problematiku integrace cizinců na lokální úrovni, který se snaží o plnohodnotné začlenění cizinců na všech úrovních. SIMI začalo za tímto účelem spolupracovat s partnerskými organizacemi ve Velké Británii (NICEM), Německu (CFE), Rakousku (Radio Afrika) a Kypru (KISA). Dále se rozhodlo přizvat samotné cizince a cizinky a různé celostátní, regionální i lokální instituce pracující s migranty.

Stejně jako ve čtyřech partnerských zemích, i v Česku se tato neformální platforma různorodých aktérů sejde na dvou kulatých stolech, kde budeme otevřeně přemýšlet nad možnostmi aktivního zapojení cizinců do života a dění v místě jejich pobytu,“ přibližuje plány SIMI Eva Čech Valentová, koordinátorka integračních aktivit projektu. „Vedle toho budeme hledat a proškolovat cizince a cizinky, kteří mají zájem o práci interkulturních pracovníků neboli mediátorů,“ dodává. Tyto aktivity doplní také informační kampaň pro cizince i širokou veřejnost. Projekt vychází z metodického materiálu „Integration Toolkit,“ který byl vytvořen Evropskou sítí proti rasismu.

Kontaktní osoba: Eva Valentová, valentova@refug.cz

Období realizace: říjen 2013 – květen 2015.

8. 4. 14
Zdroj: Sdružení pro integraci a migraci
...nahoru ▲