Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Integrace národnostních a etnických menšin na obecní úrovni - simulační hra

Dne 26.3.2015 zorganizovalo MKC Praha pro zaměstnance městských částí a Městské policie již druhý seminář a simulační hru na téma INTEGRACE NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN NA OBECNÍ ÚROVNI.
Účastníci se ve spolupráci s moderátorkami Terezou Freidingerovou a Inou Avramioti (La Strada ČR) seznámili s problematikou přítomnosti národnostních a etnických menšin v české společnosti. Dále měli příležitost se seznámit s nástroji a specifiky vzájemné komunikace a porozumění mezi příslušníky menšin a většinové společnosti a též s nástroji pro zlepšení integrace menšin do většinové společnosti, jako jsou kupř. kvóty či etnicky slepá výběrová řízení, nebo opatření a afirmativní akce zmiňované v Úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace. 

 IMG_2905.JPG  IMG_2911.JPG  IMG_2912.JPG  IMG_2914.JPG

Simulační hra nabídla náhled do soužití těchto skupin z řad menšin a většinové společnosti z perspektivy různých společenských skupin a zprostředkovala účastníkům chápání různých pohledů na otázku vzájemného soužití menšin a většinové společnosti a spolupráce. Účastníci dále rozvíjeli své schopnosti vyjednávat a nacházet spojence na základě kompromisu.
Tato aktivita je součástí projektu Na práci v ČR (Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst) financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


16. 4. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲