Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Integrace migrantů na lokální úrovni: případové studie z ČR, SR a Rakouska

Integrace migrantů na lokální úrovni: případové studie z ČR, SR a Rakouska

20. 6. 11
Zdroj: CVEK
Téma: Integrace
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) vydalo výzkumnou zprávu "Integrácia migrantov na lokálnej úrovni - výskumné zistenia a odporúčania". Výzkum se zaměřil na integrační politiky ve třech konkrétních městech v ČR (České Budějovice), na Slovensku (Trnava) a v Rakousku (Wiener Neustadt). Výzkumníci provedli kvalitativní rozhovory s představiteli státní správy, samosprávy, nevládních neziskových organizací a dalšími aktéry integrační politiky. Na základě nich charakterizovali integrační politiku těchto měst. V případě Českých Budějovic došli k závěru, že důležitou úlohu v naplňování integrační politiky sehrávají zejména nevládní neziskové organizace, které často suplují povinnosti státních a samosprávných institucí. Neziskové organizace však často narážejí na bariéry v podobě nedostatečných kompetencí, kterými disponuje státní správa nebo samospráva. Jako jeden z dalších problémů vnímají nekoordinovanost aktivit různých aktérú integračních politik, které se tak v některých případech překrývají a v jiných naopak zcela chybějí. V tomto ohledu autorky publikace vkládají naději do Centra na podporu integrace cizinců, které by mohlo roli koordinátora plnit.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect