Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 10. 06

Integrace azylantů na trh práce v ČR 2005

Projekt je zaměřen na podporu vytváření nových příležitostí ke vstupu na trh práce pro azylanty žijící v cílových regionech (1. Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj; 2. Ústecký kraj; 3. Jižní Morava) prostřednictvím zlepšování a rozvoje jejich základních dovedností a kompetencí, potřebných pro hledání pracovních příležitostí a ucházení se o pracovní místo. Součástí je také navázání a uskutečnění dlouhodobé spolupráce s aktéry trhu práce (zaměstnavateli, úřady práce a soukromými subjekty).
Od července 2006 realizuje Poradna pro integraci další ze svých projektů. Jde o projekt s názvem „Integrace azylantů na trh práce v ČR“, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR na základně programu Evropského fondu pro uprchlíky z roku 2005.
Cizinci s uděleným azylem na území ČR se potýkají při vstupu na trh práce s mnoha úskalími. Je to zejména nedostatečná znalost prostředí, absence rodinných a přátelských kontaktů, problémy s doložením/nostrifikací vzdělání získaného v zemi původu, neznalost prostředí trhu práce, absence schopností a dovedností při kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem, podceňování či přeceňování svých možností. Ze strany zaměstnavatelů pak jde často o obavy ze zaměstnávání cizinců, někteří zaměstnavatelé mají negativní předsudky, obávají se problémů v komunikaci se „zaměstnancem – cizincem“, neznají legislativu ČR týkající se zaměstnávání azylantů atd. Důležitým faktorem, který ztěžuje cizincům vstup na trh práce je také jazyková bariéra.
Pro tyto důvody mnoho azylantů velmi obtížně získává trvalé zaměstnání či se uchází o místa, která neodpovídají jejich vzdělání a předchozí profesní kariéře. Často též pracují bez řádné pracovní smlouvy.

Co je obsahem projektu
Projekt je zaměřen na podporu vytváření nových příležitostí ke vstupu na trh práce pro azylanty žijící v cílových regionech (1. Praha, Liberecký kraj, Jihočeský kraj; 2. Ústecký kraj; 3. Jižní Morava) prostřednictvím zlepšování a rozvoje jejich základních dovedností a kompetencí, potřebných pro hledání pracovních příležitostí a ucházení se o pracovní místo.
Součástí je také navázání a uskutečnění dlouhodobé spolupráce s aktéry trhu práce (zaměstnavateli, úřady práce a soukromými subjekty).

Co je hlavním cílem projektu
Základním cílem projektu, který vychází z poslání Poradny pro integraci, pomáhající integraci cizinců do české společnosti, je pomoc dosáhnout klientům stejné výchozí pozice na trhu práce. S tím souvisí další z dílčích cílů, kterým je potřeba odstraňovat projevy diskriminace a sociálního vyloučení na pracovním trhu.
Cílem projektu je tedy realizace programu odborné pomoci při odstraňování nedostatku v některých základních dovednostech a kompetencích potřebných pro vstup na trh práce. Tyto nedostatky jsou také důsledkem kulturních odlišností (profesní a vzdělávací systémy) nebo fungování trhu práce v zemích původu.
V neposlední řadě je důležitá podpora sebedůvěry a schopností, které povedou k obhajování vlastních práv klientů.

Nabízené aktivity
Aktivity, které Poradna pro integraci v rámci projektu poskytuje, jsou bezplatné a lze je rozdělit do dvou částí:

1. individuální konzultace v prostorách Poradny pro integraci – podstatou těchto konzultací je naučit uživatele zejména orientaci v podmínkách trhu práce v ČR, podpora zvýšení schopnosti sebehodnocení, podpora klienta při hledání pracovního uplatnění, poskytování relevantních informací nebo poskytování individuálního pracovněprávního poradenství

2. navštěvování kurzů českého jazyka a PC (platí pouze pro regionální centra v Ústí n. L. a Brně) – v rámci projektu se realizují tyto kurzy:
- kurzy českého jazyka – jsou zaměřeny na zkvalitnění jazykových dovedností a specifických schopností spojených s hledáním zaměstnání
- kurzy PC – jsou cíleny na základní dovednosti (používání PC, práce s MS Windows, MS Office nebo práce s internetem) i na aktivní používání PC při vyhledávání zaměstnání

Pro koho je projekt určen
Do projektu se může zapojit každý cizinec, který získal v ČR azyl, je nezaměstnaný, registrovaný na úřadu práce a má trvalý pobyt ve výše zmíněných krajích.

Jak se zapojit do projektu
Pokud se chcete zapojit do našeho projektu, kontaktujte některé z regionálních center Poradny pro integraci: Praha – ppi@iol.cz (224 216 758, 224 213 426), Brno – brno@p-p-i.cz (542 216 787), Ústí nad Labem – ppiu@iol.cz (475 216 536, 475 208 449).
11. 10. 06
...nahoru ▲