Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 10. 12

Integrace 6x jinak

Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta připravuje 23. října 2012 celodenní konferenci, kterou jsme nazvali „Integrace 6× jinak“. Tato událost bude současně oslavou naší desetileté působnosti v oblasti integrace migrantů a migrantek.
Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta připravuje 23. října 2012 celodenní konferenci, kterou jsme nazvali „Integrace 6× jinak“. Tato událost bude současně oslavou naší desetileté působnosti v oblasti integrace migrantů a migrantek.

Prostřednictvím konference chce Evropská kontaktní skupina umožnit všem návštěvníkům vyzkoušet si zajímavé metody podporující integraci a inspirovat se přístupy, které s úspěchem využívají odborníci ze zahraničí. K naplnění druhého ze zmiňovaných cílů jsme pozvali zajímavé zahraniční hosty, kteří se s vámi rádi podělí o své dlouholeté zkušenosti.

Téma genderová dimenze integrace přináší paní Marika Mason, původem migrantka žijící ve Velké Británii. Svým klientům poskytuje poradenství zejména v oblasti komunitního rozvoje, vzdělávání a genderové senzitivity. Zkušená lektorka a konzultantka se ve svém oboru pohybuje již více než 25 let. Mezi její oblíbená témata patří především zvyšování výkonu a udržitelnost neziskových organizací. Marika prosazuje rovné příležitosti a práva žen. Zlepšování situace žen ve společnosti vidí zejména prostřednictvím aktivizace žen samotných, zvyšováním podílu žen na vedoucích pozicích i větším zapojením žen do komunitního života.

Účastníci workshopů Mariky Mason jsou nadšeni z interaktivních a zážitkových metod, kterých často využívá.

Druhá z lektorek je zástupkyně afrických migrantek v Irsku, paní Frances Soney-Ituen. Absolventka technické fakulty v Nigérii je spoluzakladatelkou řady neziskových organizací. Její hlavní činnost spočívá v podpoře aktivní spolupráce lidí z různých komunit. Bojuje proti domácímu násilí, prosazuje rovné příležitosti ve společnosti a ekonomickou nezávislost žen. Frances je držitelkou řady významných ocenění, mj. ceny za prosazování pozitivní integrace v Irsku, ocenění za aktivitu v sociálním podnikání a také ceny udělené prezidentkou Irské republiky Mary McAleese za dobrovolnou činnost.

S Frances Soney-Ituen se můžete setkat na workshopu věnovanému zapojení komunit, kde se dozvíte více o zajímavém projektu, který realizovalo sdružení afrických migrantek Akidwa ve spolupráci s Magistrátem města Dublinu.

Pozvánka a program naleznete v příloze.
8. 10. 12
...nahoru ▲