Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990)

Zprávu uvádí historický přehled řízené i neřízené migrace z Bulharska do ČR (Československa) do konce 80 let. V následující části výzkumné zprávy autor pojednává také o emigraci z Bulharska v evropském kontextu ve 20. století. V navazující části jsou zmapovány některé aspekty a problémy integrace Bulharů v ČR. V části „Náboženské a kulturní poměry imigrantů“ autor popisuje institucionální a jiné formy kolektivní integrace cílové skupiny. Výzkumná zpráva se dotýká i subjektivní roviny integrace Bulharů v ČR v části. Závěru zprávy předchází definování hlavních problémů Bulharů při úředním styku s institucemi českého státu. Výstupem zprávy je část, kde autor vyhodnocuje přístup Bulharů k procesu integrace a naznačuje další perspektivu imigrace i integrace této skupiny v ČR.

Jaroslav Otčenášek
2. 4. 03
...nahoru ▲