Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 11. 12
Zdroj: CEFRES

Hranice jako bariéra

CEFRES si Vám dovoluje nabídnout účast na konferenci Hranice jako bariéra z cyklu „Hranice – interdisciplinární koncept“, v rámci programu „setkávání doktorandů a mladých vědců“ v CEFRES.

Program setkávání doktorandů a mladých vědců si klade za cíl vytvořit větší propojení mezi doktorandy českých vysokých škol. CEFRES by tak rád sloužil jako platforma pro tato setkávání, výměnu pohledů z různých disciplín, diskutování průřezových témat. CEFRES chce umožnit konfrontaci různých interpretací, nabídnout prostředí pro seznámení se s tím, co dělají „kolegové“ za institucionálními a oborovými hranicemi.

Pozvánku na konferenci naleznete v příloze.
12. 11. 12
Zdroj: CEFRES
...nahoru ▲