Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Hledáme úspěšné podnikatelské projekty migrantů v České republice

Hledáme úspěšné a inovativní podnikatelské projekty migrantů v České republice ze všech regionů, které by mohli své projekty prezentovat na konferenci o podnikání migrantů 17. 9. 2013 v Praze.

Náměty a typy na úspěšné podnikající migranty posílejte nejpozději do 20. 8. 2013 na emailovou adresu migraceonline@mkc.cz.

Prosím v mailu uveďte:
  • jméno/název podnikatele
  • předmět podnikání
  • krátký popis podnikatelského projektu
  • kontakt

Z námětů vybereme max. 10 podnikatelů, kteří budou na konferenci pozvání. 

Konferenci o podnikání migrantů pořádají Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, Multikulturní centrum Praha a Sociologický ústav Akademie věd České republiky v rámci volné série veřejných debat o migraci (pozvánka). 

11. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲