Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 1. 15

Globální migrační a rozvojová studia

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje otevírá pro školní rok 2015/2016 nový dvouletý obor navazujícího magisterského studia - Globální migrační a rozvojová studia.

Jde o interdisciplinární obor, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály sociálně-vědně i environmentálně zaměřených bakalářských programů. Obor poskytuje vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy zasazené do širších souvislostí vývoje globálního systému. Absolventi mají předpoklady k uplatnění doma i v zahraničí a též možnost dalšího rozvinutí v rámci doktorského studia. Získané dovednosti se vztahují k vytváření koncepcí, řízení a evaluaci projektů orientovaných nejen na výše uvedenou problematiku.

Klíčové přednášky: Mezinárodní migrace; Rozvojová studia; Environmentálně udržitelný rozvoj; Geografie ekonomické globalizace, Globální koncepce ochrany životního prostředí a další.

Klíčové dovednostně zaměřené předměty: Seminář s experty z praxe; Plánování, řízení a hodnocení projektů, Statistická analýza dat, Kvalitativní metody výzkumu a další.

Další informace a studijní plán: www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/magisterske-studium/geografie/globalni-migracni-a-rozvojova-studia

Informace k přijímacímu řízení a podání přihlášky ke studiu: www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci

12. 1. 15
...nahoru ▲