Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Free Movement: Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money

Obsahem knihy je systematická analýza volného pohybu peněz a lidí přes mezinárodní hranice z perspektivy různých teorií politické filozofie: liberálně egalitářské teorie; libertariánská perspektiva; marxistická analýza; teorie přirozeného práva; perspektiva politického realismu.

Studie je rozčleněná podle těchto teoretických konceptů do pěti sekcí, každá z těchto sekcí má tři kapitoly. První kapitolou je pokaždé analýza mezinárodní migrace jedním z uvedených teoretických konceptů a vzápětí je obdobně analyzovaný volný tok peněz. Třetí kapitolou je shrnutí a komentář obou předchozích.

17. 2. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲