Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 4. 13

Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

InBáze, o.s. zahájila realizaci dvouletého inovativního projektu v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost - Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v CR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Hlavním zaměřením projektu - formování profese sociokulturních mediátorů - je založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P.(Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR - gestorem integrační politiky cizinců, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na základě analýzy a sdílení zkušeností úspěšně aplikovaných portugalským partnerem, dalšími zahraničními institucemi a českými členy sítě, kteří se profilují v oblasti zaměstnávání migrantů coby sociokulturních mediátorů na imigračním úřadě a v dalších institucích zabývajících se cizineckou agendou, dojde k přenosu dobré praxe a etablování profese exkluzivně formované pro ohroženou skupinu na trhu práce v České republice, tj. pro imigranty a azylanty.

Cílem je tedy posílit zaměstnatelnost imigrantů s využitím jejich specifických znalostí a dovedností (znalost více jazyků a orientace ve více kulturách) prostřednictvím etablování profese sociokulturních mediátorů, nastavení jejich vzdělávání a zajištění jejich institucionálního zázemí tak, aby mohli kvalifikovaně vykonávat svoji práci. Aktivity v rámci sítě povedou k vytvoření vzdělávacího modulu (e-learningová a praktická forma), jeho akreditaci MPSV a následné pilotáži. Kurz bude otevřen migrantům z celé ČR. Vyškolení mediátoři budou své služby poskytovat prostřednictvím nevládních organizací v rámci celé ČR zejména na pracovištích oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR. Podporu projektu vyjádřilo v přiloženém dopise MVČR Odbor azylové a integrační politiky a MPSV - oddělení zaměstnanosti cizinců a nevládní organizace pracující s migranty. Udržitelnost vzdělávacího modulu garantuje CARITAS VOŠs v Olomouci.

V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chce projekt přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují, o společenské poptávce po této profesi. O dalším dění vás budeme dále informovat na nově vznikajícím webu www.sociokulturnimediatori.cz


Metodička projektu: Eva Dohnalová
Telefon: +420 733 785 446
E-mail: dohnalova@inbaze.cz

InBáze, o.s.
Komunitní centrum pro migranty a českou veřejnost
Legerova 50
Praha 2, 120 00
www.inbaze.cz

11. 4. 13
...nahoru ▲